Πίνακες Θεμάτων Δ.Σ.

Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων της 18ης /24-10-2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2019
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ