Πίνακες Θεμάτων Δ.Σ.

Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων της 19ης /08-10-2018 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2018
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ