Πίνακες Θεμάτων Δ.Σ.

Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων της 20ης/07.11.2019 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας

Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2019
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ