Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων της 20ης/07.11.2019 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας

Δείτε τον πίνακα εδώ