Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων της 20ης/08-10-2020 Κατεπείγουσας δια περιφοράς Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Δείτε τον πίνακα εδώ