Πίνακες Θεμάτων Δ.Σ.

Πίνακας Ανάρτησης θεμάτων της 26ης /27-12-2019 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2019
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ