Πίνακες Θεμάτων Δ.Σ.

Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων της 30ής /16-12-2020 Κατεπείγουσας διά Περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2020
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ