Πίνακες Θεμάτων Δ.Σ.

Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων της 7ης /17-04-2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας

Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ