Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων της 7ης /17-04-2019 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας

Δείτε τον πίνακα εδώ