Πίνακες Θεμάτων Δ.Σ.

Πίνακας Ανάρτησης Θέματος της 10ης/19-06-2019 Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας

Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2019
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ