Πίνακες Θεμάτων Δ.Σ.

Πίνακας Ανάρτησης Θέματος της 14ης / 30-08-2017 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Δευτέρα, 4 Σεπτεμβρίου 2017
image_print

Διαβάστε τον πίνακα εδώ