Πίνακες Θεμάτων Επ. Ποιότητας Ζωής

Πίνακας Ανάρτησης Θέματος της 4ης/07.06.2021 Κατεπείγουσας δια περιφοράς(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δ.Δράμας

Τρίτη, 8 Ιουνίου 2021
image_print

Δείτε την πρόσκληση pinakasepz4-7-6-2021