Πίνακες Θεμάτων Επ. Ποιότητας Ζωής

Πίνακας ανάρτησης θέματος της 9ης/27-8-2020 δια περιφοράς Συνεδρίασης της ΕΠΖ Δήμου Δράμας

Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2020
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ