ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 29ης/2-12-2022 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Δείτε τον πίνακα εδώ