Πίνακες Θεμάτων Δ.Σ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 7ης/3-4-2023 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Τετάρτη, 12 Απριλίου 2023
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ