ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 7ης/3-4-2023 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Δείτε τον πίνακα εδώ