Πίνακες Θεμάτων Δ.Σ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΜΕΙΚΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. 2η/31-1-2022

Πέμπτη, 3 Φεβρουαρίου 2022
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ