Πίνακες Θεμάτων Δ.Σ.

Πίνακας θεμάτων της 02ης /20-02-2017 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Τετάρτη, 22 Φεβρουαρίου 2017
image_print

Διαβάστε τον πίνακα εδώ