Πίνακες Θεμάτων Δ.Κ.

Πίνακας Θεμάτων της 18ης /28-12-2017 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας

Παρασκευή, 29 Δεκέμβριος 2017
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ