Χορήγηση Πιστοποιητικoύ Οικογενειακής Κατάστασης για Στρατολογική Χρήση

Για έκδοση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης για Στρατολογική χρήση,  είναι απαραίτητη η κατάθεση Αίτησης/Υ.Δ. από τον έναν εκ των δύο γονέων, με αναφορά σε όλα τα οικογενειακά του στοιχεία.

Εάν ο αιτών είναι έγγαμος, μπορεί να καταθέσει ο ίδιος την Αίτηση/Υ.Δ., με αναφορά επίσης σε όλα τα οικογενειακά του στοιχεία.