Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Προκήρυξη Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την μίσθωση του κυλικείου του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Χωριστής

Δευτέρα, 14 Μαΐου 2012
image_print