Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Προμήθεια αντιδραστηρίων για αυτόματη απομόνωση (extraction) και για μοριακή ανίχνευση (detection) του SARS-CoV-2 (COVID-19)

Πέμπτη, 7 Ιανουαρίου 2021
image_print

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ