Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Προμήθεια Γευμάτων για την Σίτιση των Μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Δράμας 2021-2022

Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021
image_print

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΕΕΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ