Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Προμήθεια και τοποθέτηση μόνιμου εξοπλισμού στο υφιστάμενο καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Δράμας

Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021
image_print

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΕΥΔ