Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Προμήθεια ενός (1) συστήματος βυθιζόμενων κάδων διαβαθμισμένης συμπίεσης

Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2013
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει πρόχειρο δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια ενός συστήματος βυθιζόμενων κάδων διαβαθμισμένης συμπίεσης με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 62.000,00 € με ΦΠΑ. 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ