Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΚ ΔΡΑΜΑΣ

Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2013
image_print

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΚ ΔΡΑΜΑΣ

1. Στοιχεία αναθέτουσας αρχής:
Δήμος Δράμας, Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου, 66100 Δράμα GR,
τηλ. +30 2521350651, φαξ +30 2521023343
2α. Διαδικασία σύναψης συμβάσεων: Ανοικτός διαγωνισμός
2β. Τύπος της σύμβασης: Χαμηλότερη τιμή
3α. Τόπος παράδοσης της προμήθειας: Δήμος Δράμας – Εμπορικό Κέντρο, Δράμα.
3β. Φύση : 165 φωτιστικά επί ιστού με σκοπό την αντικατάσταση του υφισταμένου δικτύου φωτισμού του εμπορικού κέντρου με εξοπλισμό ομοιογενή, σύγχρονου σχεδιασμού (design), οικολογικής αντίληψης ως προς την ενεργειακή κατανάλωση αλλά και τη δημιουργούμενη φωτορύπανση, με στόχο τη μείωση της προκαλούμενης ενόχλησης των περιοίκων.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ