Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Προμήθεια υλικών φωτισμού

Τρίτη, 5 Απριλίου 2016
image_print

Ο Δήμος Δράμας έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις της ΥΑ 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 (ΔΚΚ) προκηρύσσει δημόσιο πρόχειρο συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια διαφόρων υλικών φωτισμού, συνολικής προεκτιμωμένης αξίας 56.910,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 69.999,30 ευρώ με το ΦΠΑ.

Ενημερώνουμε ότι μπορείτε να κατεβάσετε και να χρησιμοποιήσετε τα τεύχη για την προσφορά μόνο απο την ιστοσελίδα χωρίς να προσέρχεσθε στο δήμο.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ