Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πέμπτη, 14 Σεπτεμβρίου 2017
image_print

Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση υπηρεσίας που αφορά μυοκτονία με χρήση δολωματικών σταθμών και τουλάχιστον πέντε εφαρμογές στους χώρους του Κυνοκομείου του Δήμου Δράμας ώστε να διασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες υγιεινής, σύμφωνα με το Υπηρεσιακό Σημείωμα με αριθμ. πρωτ: 27615/22-6-2017.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ