Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016
image_print

Κατεβάστε την πρόσκληση για υπηρεσίες συντήρησης εξοπλισμού (hardware), σε 10 Η/Υ, 5 οθόνες και 15 εκτυπωτές