Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ»

Παρασκευή, 29 Απριλίου 2022
image_print

Ο Δήμος μας έχοντας υπόψη την αριθμ. 16600/29-4-2022 εισήγηση της Δ/νσης Περ/ντος & Πρασίνου  ενδιαφέρεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, τη σύμβαση εκτέλεσης   της εργασίας «Εργασίες θρυμματισμού και λιπασματοποίησης υπολειμμάτων κλαδέματος δέντρων και θάμνων», σύμφωνα με όσα ορίζονται στην αρ. 5/2022 μελέτη.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΑ)

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ 5_2022 signed

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ