Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την προμήθεια άλατος – ψηφίδας (αντιπαγετικού αλατιού) 35.398,23 Kg για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών αποχιονισμού των κοινόχρηστων χώρων, ενόψει της χειμερινής περιόδου.

Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2022
image_print