Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού οχήματος Δημοτικής Αστυνομίας»

Δευτέρα, 28 Αυγούστου 2023
image_print