Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για «Είδη Καταψύξεως (λαχανικά – ψάρια) – Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας (ΝΠΔΔ)», με την διαδικασία απευθείας ανάθεσης.

Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2021
image_print