Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την υπηρεσία «Ασφάλιση μεταφορικών μέσων του Δήμου Δράμας »

Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2022
image_print

 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την υπηρεσία «Ασφάλιση μεταφορικών μέσων του Δήμου Δράμας »

Ο Δήμος Δράμας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση  της υπηρεσίας «Ασφάλιση μεταφορικών μέσων του Δήμου Δράμας»  σύμφωνα με την συνημμένη πρόσκληση.

Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός ανέρχεται σε 9.625,81 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και   11.936,00  € (με Φ.Π.Α.) και η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α. 10.6253 , 20.6253 ,50.6253 ,45.6253 ,30.6253  και 40.6253

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ signed_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ