Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Πίνακας Θεμάτων της 26ης/08.07.2022 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Δ.Δράμας

Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2022
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ