Νέα - Ανακοινώσεις

πρόσληψη δέκα τριών (13) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου με αντίτιμο στο Κέντρο Νεότητας Δράμας

Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2016
image_print