Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΤΕΥΧΗ ΓΙΑ «Εργασία υποστήριξης και συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών μεγάρων παλαιού και νέου και συντήρησης και επισκευής των ηλεκτρομηχανολογικών των αθλητικών εγκαταστάσεων»

Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2016
image_print

Ο Δήμαρχος Δράμας προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την εργασία «Εργασία υποστήριξης και συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών μεγάρων παλαιού και νέου και συντήρησης και επισκευής των ηλεκτρομηχανολογικών των αθλητικών εγκαταστάσεων», σύμφωνα με το άρθρο 209 παρ. 9 του ν. 3463/2006, τις διατάξεις του ΠΔ 60/2007 και τις διατάξεις της ΥΑ 11389/8-3-93 (ΕΚΠΟΤΑ) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας, προϋπολογισμού 39.975,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 23η Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00΄ (ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών), στα γραφεία της έδρας του Δήμου, στο Δημαρχείο Δράμας (Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου, 2ος όροφος, αίθουσα Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών).

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ