1

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 38η/29-11-2021 ΤΟΥ Δ. Σ. ΔΡΑΜΑΣ

Δείτε τον πίνακα εδώ