Πίνακες Θεμάτων Δ.Σ.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 38η/29-11-2021 ΤΟΥ Δ. Σ. ΔΡΑΜΑΣ

Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2021
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ