Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2020
image_print

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΔΩ