Προσκλήσεις Επ. Ποιότητας Ζωής

Ανακοίνωση Αναβολής της 12ης Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Δράμας

Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2018
image_print

δείτε το κείμενο εδώ