Πίνακες Θεμάτων Κοινότητας

Πίνακας Θεμάτων της 14ης/09.11.2018 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Δράμας

Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2018
image_print

Δείτε τον πίνακα pinakasdk14-09.11.2018