Πίνακες Θεμάτων Δ.Σ.

Ανάρτηση Περίληψης Θέματος της 08/12-05-2017 Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017
image_print

Διαβάστε την περίληψη εδώ