Αποφάσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά το πεδίο "Αριθμός Απόφασης", η μορφή του εξαρτάται από τον τρόπο που η τιμή έχει εισαχθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Περιπτώσεις:

  • 407/2006
  • 407-2006

Εάν δεν είστε σίγουροι για τη μορφή του, εισάγοντας απλά τον αριθμό (χωρίς το έτος ή άλλα ειδικά σύμβολα), θα εμφανιστούν οι αποφάσεις όλων των ετών με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Εξουσιοδότηση του Προέδρου της ΔΚ Χωριστής του Δήμου Δράμας και την ανάθεση της οικονομικής διαχείρισης της παγίας προκαταβολής
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 7ΙΥΣΩ9Μ-5ΧΞ 05/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 29410 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εξουσιοδότηση του Προέδρου της ΤΚ Νικοτσάρα και ανάθεση οικονομικής διαχείρισης της παγίας προκαταβολής
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΩΟ9ΗΩ9Μ-ΕΣΓ 05/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 29410 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εξουσιοδότηση του Προέδρου της ΤΚ Μοναστηρακίου και ανάθεση οικονομικής διαχείρησης της παγίας προκαταβολής
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΩΒ19Ω9Μ-2ΔΦ 05/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 29412 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εξουσιοδότηση του Προέδρου της ΤΚ Μαυροβάτου του Δήμου Δράμας και ανάθεση οικονομικής διαχείρισης της παγίας προκαταβολής
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΩΕ70Ω9Μ-3ΣΜ 05/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 29413 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εξουσιοδότηση του Προέδρου της ΤΚ Λιβαδερού του Δήμου Δράμας και ανάθεση οικονομικής διαχείρισης της παγίας προκαταβολής
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 7Ξ9ΡΩ9Μ-7ΛΖ 05/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 29414 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εξουσιοδότηση του Προέδρου της ΤΚ Σκαλωτής του Δήμου Δράμας και ανάθεση οικονομικής διαχείρισης της παγίας προκαταβολής
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 60ΦΠΩ9Μ-7ΔΧ 05/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 29415 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εξουσιοδότηση του Προέδρου της ΤΚ Καλλιφύτου του Δήμου Δράμας και ανάθεση οικονομικής διαχείρισης της παγίας προκαταβολής
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΩΔΕΤΩ9Μ-ΡΘΙ 05/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 29416 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εξουσιοδότηση του Προέδρου του Συμβουλίου της ΤΚ Κουδουνίων του Δήμου Δράμας και ανάθεση οικονομικής διαχείρισης της παγίας προκαταβολής
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΩΛΧΣΩ9Μ-4ΨΚ 05/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 29417 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εξουσιοδότηση της Προέδρου της Τ.Κ. Καλού Αγρού του Δήμου Δράμας και την ανάθεση της άσκησης οικονομικής διαχείρισης (πάγιας προκαταβολής)
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΨΒΟΟΩ9Μ-Ξ5Η 04/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 29418 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εξουσιοδότηση του Προέδρου της ΔΚ Ξηροποτάμου του Δήμου Δράμας και ανάθεση οικονομικής διαχείρησης (παγίας προκαταβολής)
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΩΩΜΣΩ9Μ-Δ9Ε 04/07/2017 Αρ. Πρωτ.: 29419 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση εξουσιοδότησης υπογραφών και ανάθεση καθηκόντων αναπλήρωσης του Δημάρχου για ορισμένο χρονικό διάστημα.
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΩΞΧΣΩ9Μ-32Ρ 27/06/2017 Αρ. Πρωτ.: 28282 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Υποβολή αντιρρήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν.3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α’/2010) κατά του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη της πόλης της Δράμας και του οικισμού Ταξιάρχες Δήμου Δράμας
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΩΙ2ΓΩ9Μ-Υ12 22/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 22329 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αναλυτική καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του Δήμου Δράμας σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 του Ν. 4305/2014
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: ΩΔΤΧΩ9Μ-9Ν4 02/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 19014 Αρ. Αποφ.: 719 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Απόφαση Δημάρχου Εξουσιοδότηση υπογραφων και ανάθεση καθηκόντων αναπλήρωσης του Δημάρχου Δράμας για ορισένο χρονικό διάστημα
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 61ΘΥΩ9Μ-60Ο 12/04/2017 Αρ. Πρωτ.: 15830 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός Αντιδημάρχου
Γραφείο Δημάρχου ΑΔΑ: 7ΗΟΚΩ9Μ-ΖΧ8 13/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 10781 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ