Γραφείο Τύπου

ΔΕΚΠΟΤΑ – Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 για τη σύναψη Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2018
image_print
ΔΕΚΠΟΤΑ - Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 για τη σύναψη Εργασίας Ορισμένου Χρόνου