Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Διακήρυξη για την ανάθεση σε ανάδοχο εκτέλεσης της Σύμβασης Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο: ”Συντήρηση κήπων πάρκων”

Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2019
image_print

Ο Δήμαρχος του Δήμου Δράμας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Συντήρηση κήπων πάρκων», προϋπολογισμού  175998,63  ευρώ με το Φ.Π.Α.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΥΔ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΚΗΜΔΗΣ_ΑΟΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ