Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΚ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ»

Πέμπτη, 26 Μαΐου 2016
image_print

     Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την 103/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ: 78ΓΠΩ9Μ-1Χ0 ορίζεται ως νέα ημερομηνία διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΚ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ» η 9η Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ