Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της γενικής υπηρεσίας «Διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων και ογκωδών αποβλήτων, όπως κουφωμάτων, επίπλων, στρωμάτων, κ.α.»

Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2020
image_print

 Ο Δήμος Δράμας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση  της γενικής υπηρεσίας «Διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων και ογκωδών αποβλήτων, όπως κουφωμάτων, επίπλων, στρωμάτων, κ.α.» με σφραγισμένες προσφορές προϋπολογισμού 29.999,87 ευρώ χωρίς τον  Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Δράμας, οδός  1ης Ιουλίου και Βερμίου 2, την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16-10-2020 και  ώρα 10:00 (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΔΩ