Πίνακες Θεμάτων Δ.Σ.

Πίνακας Ανάρτησης Θεμάτων της 19/28-09-2020 διά Τηλεδιάσκεψης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δράμας

Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2020
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ