Πίνακες Θεμάτων Δ.Σ.

Πίνακας 1ης/15-1-2021 κατεπείγουσας δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) συνεδρίασης Δ.Σ.

Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021
image_print

Δείτε τον πίνακα εδώ